Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w roku 1999. Doktor Anna zajmuje się stomatologią zachowawczą i endodoncją, jak również wykonuje standardowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i protetyki.
Doktor Anna kładzie szczególny nacisk na komfort pacjenta, a dzięki swojej cierpliwości i empatii jest bardzo skuteczna w leczeniu najmłodszych pacjentów.
Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach praktycznych.


Udział w kursach i szkoleniach

 • "Bezpośrednie odbudowy zębów przednich", 30.05.19
 • "Aktualne trendy i nowe metody bezpiecznego i szybkiego opracowania kanałów", 11.05.19
 • "ABC powodzenia w endodoncji", 26.11.18
 • "Odbudowa pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na wloknie szklanym", 6.11.18
 • "Od wierzchołka korzenia do ostatecznego wypełnienia", 6.11.17
 • "Praktyczne aspekty cementowania w odcinku bocznym", 20.05.17
 • "Pośrednie odbudowy adhezyjne w odcinku bocznym", 12.05.17
 • "Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim", 7.04.17
 • Kursy Stomatologiczne z zakresu Stomatologii dziecięcej podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent 11.03.2017:
  • Traumatologia uzębienia - zapobieganie powikłaniom i drogado sukcesu: w jaki sposób możemy zapewnić trwały sukces i uniknąć porażki,  dr n. med. Leszek Sawicki
  • Leczenie chorób mizagi u dzieci. Diagnostyka i metody leczenia zębów mlecznychoraz stałych z niezakończonym rozwojemkorzenia, powikłania, dr n. med. Agnieszka Wal - Adamska
  • W jaki sposób trwale i estetycznie odbudowywać zęby mleczne? Od wypełnień do koron całkowitych, dr n. med. Michał Sobczak, FIADT
 • Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego, 09.12.2016
 • Wypełnianie kanałów bez tajemnic, 26.11.2016
 • Odbudowy adhezyjne, 13.05.2016
 • Leczenie kanałowe i rekonstrukcja korony po leczeniu endodontycznym, 18.03.2016
 • Endozasadzki, czyli jak przeżyć w kanałach
 • Rejestracja zwarcia centralnego u pacjentów w rekonstrukcjach estetycznych
 • Powikłania w endodoncji
 • Odbudowy adhezyjne
 • Stomatologia precyzyjna-rekonstrukcje bezpośrednie ubytków tkanek twardych zębów
 • Jak likwidować skutki choroby przyzębia, czyli profilaktyka wtórna
 • Diagnostyka radiologiczna w stomatologii
 • Planowanie estetycznego leczenia protetycznego
 • Uzupełnienia pełnoceramiczne - korony i mosty