Doktor Sabina jest absolwentką Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którą ukończyła w 2006 roku. Za swoje szczególne osiągnięcia uważa prace w zakresie pedodoncji. Pani doktor bardzo lubi pracę z dziećmi. W pracy z najmłodszymi pacjentami, a także ich rodzicami udało jej się wypracować metody kontaktu, które skutecznie pomagają w przeprowadzeniu leczenia nawet tych początkowo niechętnych, czy też przestraszonych młodych pacjentów. Doktor Zakrzewska-Pik stale poszukuje nowych metod z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, jak i psychologii w celu profesjonalnego wykonywania swojej pracy. Pani doktor stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii. Aby jeszcze dokładniej wykonywać leczenie endodontyczne, doktor Sabina specjalizuje się w leczeniu "kanałowym" pod mikroskopem.


Udział w kursach i szkoleniach

2017

  Kursy Stomatologiczne z zakresu Stomatologii dziecięcej podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent 11.03.2017:

 • "Traumatologia uzębienia - zapobieganie powikłaniom i drogado sukcesu: w jaki sposób możemy zapewnić trwały sukces i uniknąć porażki" dr n. med. Leszek Sawicki
 • "Leczenie chorób mizagi u dzieci. Diagnostyka i metody leczenia zębów mlecznychoraz stałych z niezakończonym rozwojemkorzenia, powikłania", dr n. med. Agnieszka Wal - Adamska
 • "W jaki sposób trwale i estetycznie odbudowywać zęby mleczne? Od wypełnień do koron całkowitych", dr n. med. Michał Sobczak, FIADT

2016

 • Stomatologia dziecięca.
 • Diety eliminacyjne- moda czy konieczność?.
 • Praktyczne aspekty chirurgii stomatologicznej w praktyce lekarzy ogólnie praktykujących..

2015

 • Dyplom programu edukacyjnego Medycyny Praktycznej „ Stomatologia” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
 • Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu- praktyczne spojrzenie. Wykład i warsztat..

2014

 • Planowanie leczenia protetycznego od pierwszej wizyty pacjenta do pracy ostatecznej.

2013

 • Ochrona radiologiczna pacjenta

2012

 • Aspekty kliniczne wykonywania uzupełnień stałych, w szczególności koron i mostów protetycznych.
 • Choroby błony śluzowej jamy ustnej- vademecum dentysty praktyka.
 • Periodontologiczne konsekwencje błędnych procedur stomatologicznych.

2011

 • Ocena skuteczności terapii endodontycznej w aspekcie nowych możliwości powtórnego leczenia.
 • Trudne przypadki leczenia endodontycznego.
 • Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów II.
 • Obrazowanie wolumetryczne w radiodiagnostyce stomatologicznej- trzeci wymiar pantomografii.

2009

 • Estetyka porcelany do uzyskania na jednej wizycie w Twoim gabinecie- czy to możliwe?.
 • Implant Care Program- Zdrowa jama ustna pacjentów implantowanych.
 • Wkłady metalowe a wkłady z włókien szklanych- procedury osadzania wkładów.
 • Zasady estetycznej rekonstrukcji tkanek zębów przy zastosowaniu materiałów z włókien szklanych, materiałów kompozytowych i ceramicznych.
 • Urazy twarzoczaszki.
 • Daj technikowi solidny wycisk- technika poprawnego pobierania wycisku z zastosowaniem A- silikonów.
 • FORUM DENTYSTY PRAKTYKA 2009, 2010, 2011, 2012r.

2008

 • Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym I.
 • Rola lekarza praktyka we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów twarzy i jamy ustnej.

2007

 • Estetyczna stomatologia adhezyjna.
 • Algorytm leczenia kanałowego. Antybiotykoterapia zakażeń zębopochodnych.

2006

 • Praktyczna stomatologia estetyczna: od wybielania po mosty na włóknie szklanym