W 2009 roku doktor Krzysztofa ukończyła Uniewersytet Medyczny we Wrocławiu na wydziale lekarsko-dentystycznym. W swojej pracy najbardziej lubi zajmować się leczeniem zachowawczym oraz protetycznym.
Jest autorem publikacji naukowej z dziedziny periodontologii w Advanced experimental medical biology journal („The role and application of exfoliative cytology in diagnosis of oral mucosa pathology- contemporary knowledge with review of the literature”).
Przez rok Pani doktor pracowała w dublińskiej klinice dentystycznej.
Oprócz szkoleń i wyjazdów związanych z pracą zawodową doktor Krzysia bardzo ceni sobie aktywność na świeżym powietrzu oraz podróże.


Udział w kursach i szkoleniach

  • Atraumatyczna na przyzębia preparacja pod korony i mosty
  • Licówki kompozytowe - nowa alternatywa dla pacjenta
  • Mosty adhezyjne jako jednodniowa procedura
  • Kompozytowe wkłady koronowe (inlay/onlay) - łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych
  • Rewolucyjny jednonarzędziowy system opracowywania kanałów korzeniowych - Wave one
  • Endodoncja może być skuteczna i bezpieczna. Spotkanie z praktykiem
  • Mikroskopowy kurs pierwotnego leczenia kanałowego