Studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym ukończyła w 2001 roku, otrzymując wyróżnienie i nagrodę Rektora za szczególne wyniki w nauce. Następnie odbywała roczny lekarski staż podyplomowy w Specjalistycznym NZOZ-ie przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu, jednocześnie kontynuując rozpoczętą na studiach działalność w Ortodontycznym Kole Naukowym AM we Wrocławiu. Po skończeniu stażu podjęła studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie była członkiem Programu Wielospecjalistycznej Opieki nad Dziećmi Rozszczepowymi, prowadziła grupę badawczą Studenckiego Koła Naukowego oraz zajmowała się działalnością dydaktyczno-naukową.
Od początku 2003 roku wiedzę kliniczną i doświadczenie zawodowe pogłębiała praktykując w dwóch gabinetach stomatologicznych (NZOZ Primadent w Świebodzicach, Klinika Ortodontyczna Orthosmile we Wrocławiu). W styczniu 2006 roku przedterminowo obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską łączącą dwie dziedziny – ortodoncję oraz antropologię pt.: Zmiana cech morfologicznych profilu twarzy populacji wczesnośredniowiecznej i współczesnej Dolnego Śląska. Do marca 2009 dr Kasia była pracownikiem Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu, zajmując się terapią ortodontyczną dzieci i młodzieży dotkniętej rozszczepami oraz zaburzeniami genetycznymi np. Zespołem Downa czy Crouzona. Z ogromną pasją podchodzi do dziedziny, którą wybrała już na studiach, czyli ortodoncji. Objawia się to nieustannym kształceniem, uczestnictwem w kursach i szkoleniach specjalistycznych, konferencjach naukowych oraz licznymi publikacjami w czasopismach specjalistycznych, których jest współautorką.


Udział w kursach i szkoleniach

2018

 • Kurs Przedzjazdowy dr Chrisa Changa "Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna.Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych", dr Chris Chang, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska , Wrocław 19.09. 2018r.
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, tech.dent. Iwona Urbanek-Królikowska, Wrocław 19-22.09.2018r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie Ortodontyczne Pacjentów Dorosłych. Strategie zarządzania przypadkami Interdyscyplinarnymi. Rewolucja w zakotwieniu szkieletowym”, dr Cesare Lusi, dr hab.n.med. Beata Kawala, Wrocław 7.04.2018r.

2017

 • Kurs Medyczny „Kliniczna Doskonałość i Skuteczność” Dr Guido Sampermansa, Wrocław 27-28.10.2017r.
 • Kongres Ortodontyczny organizowany przez firmę ORTO-FAN, prof. Eustaquio Araujo, prof. Rolf G. Behrents, prof. Lysle Johnston, dr Wajeeh Khan, dr Małgorzata Kuc-Michalska, dr Peter Miles, prof. Gerald S. Samson, dr Tim Shaughnessy, Warszawa 17-20.05.2017r.

2016

 • Uczestnictwo w Kongresie "The 11th Annual World Microimplant Anchorage (WMIA) Congress. Prof. Antoszewska-Smith, Warszawa, 28-29 październik 2016
 • Ortodoncja estetyczna-ortodoncja językowa i clear aligners w połaczeniu z technikami CAD-CAM, Prof. Rafi Romano. Wrocław, 12 styczeń 2016

2015

 • Kurs Ortodontyczny "Współczesne możliwości wykorzystania zakotwiczenia szkieletowego w leczeniu ortopedycznym i ortodontycznym". Szczecin, 19 września 2015

2012

 • Kurs "Zaburzenia pionowe-leczenie zgryzu głębokiego i otwartego". Prof. Nazan Kucukkeles, dr hab.n.med. Joanna Antoszewska. Warszawa, 24 listopad 2012
 • Kurs Ortodontyczny "The C.A.D. (Coordinated Arch Development)- Skoordynowany Rozwój Łuków". Raphael L. Greenfield, Wrocław, 19-20 październik 2012
 • "Przypadki graniczne-co mozna osiagnąć bez chirurgii". Prof. Dietmar Segner, Dr Dagmar Ibe. Poznań, 27 wrzesień

2011

 • Kurs "Leczenie wad szkieletowych" Prof. Urban Hagg. Zamość, 15 września 2011

2010

 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa, październik 2010.

2009

 • Szkolenie dla ortodontów i logopedów z leczenia zaburzeń mięśniowych metodą Castillo-Moralesa. Wrocław, luty 2009.
 • Kurs prof. Richtera pt.: Leczenie pacjentów z klasą II aparatem Herbsta. Przypadki ekstrakcyjne kontra nieekstrakcyjne. Wrocław, kwiecień 2009.
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Wrocław, wrzesień 2009.
 • Udział w Targach oraz Konferencji „Dentamed”. Wrocław, 13-15.11.2009.

2008

 • Kurs dr C. Luzi pt.: Zastosowanie mini implantów w leczeniu ortodontycznym. Warszawa, listopad 2008.
 • Kurs prof. Kokicha pt.: Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia. Warszawa, kwiecień 2008.

2007

 • Kurs ortodontyczny prof. Kalra pt.: Nowoczesne aparaty i techniki leczenia w ortodoncji. Sopot, czerwiec 2007.
 • Kurs prof. Mulligana pt.: Biomechanika ortodontyczna. Warszawa, październik 2007.

2005

 • Kurs ortodontyczny pt. Mity dotyczące dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Współczesna mechanika leczenia klasy II. Terapia klasy III. Dr Lary White. Warszawa, marzec 2005.
 • Kurs ortodontyczny pt.: System MBT – przegląd leczenia ortodontycznego. Warszawa, kwiecień 2005.
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Łódź, maj 2005.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dentamed”. Wrocław, listopad 2005.
 • Kurs ortodontyczny dr Sedelmeyera pt.: Nowoczesne zasady profilaktyki stomatologicznej. Wrocław, listopad 2005.
 • Kurs ortodontyczny dr Sandera pt.: Skuteczne metody uzyskiwania optymalnych rezultatów terapeutycznych za pomocą rodziny materiałów Ni-Ti. Wrocław, grudzień 2005.

2004

 • Kurs ortodontyczny prowadzony przez prof. dr B.H. Garcia. Ortodoncja i Ortopedia na Millenium. Warszawa, marzec 2004.
 • Konferencja PTS pt.: Postępy w diagnostyce i terapii stomatologicznej. Wrocław, listopad 2004.
 • Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, kwiecień 2004.

2003

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Leczenie narządu żucia w wieku rozwojowym. Wrocław, październik 2003.

2002

 • Szkolenie SPLS pt.: Leczenie chirurgiczne, zachowawcze i protetyczne złamań zębowych. Warszawa, kwiecień 2002.
 • VIII Zjazd Zespołów Stomatologicznych. Łódź, wrzesień 2002.

Prace publikowane w czasopismach medycznych

 • „Analiza cefalometryczna wczesnośredniowiecznych i współczesnych mieszkańców Dolnego Śląska.” Teresa Matthews-Brzozowska, Janina Szeląg, Katarzyna Golusik. Forum Ortodontyczne. Jesień 2007
 • Nieekstrakcyjne leczenie ortodontyczne zgryzu otwartego – opis przypadku. Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik, Agnieszka Kunc, Teresa Matthews-Brzozowska. As Stomatologii, 2006, 3, 46-49.
 • Niechirurgiczne leczenie szkieletowego zgryzu otwartego z nawrotem wady w okresie retencyjnym – opis przypadku. Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik, Agnieszka Kunc, Teresa Matthews-Brzozowska. Dental Forum, 2006.
 • Rodzinnie występująca kraniosynostoza – opis przypadku. Familial craniosynostosis - case report. Janina Szeląg, Katarzyna Golusik, Ryszard Ślęzak, Teresa Matthews-Brzozowska. Pediatria Polska, 2006.
 • Zaburzenia zgryzowo-zębowe populacji średniowiecznej i współczesnej Dolnego Śląska. Katarzyna Golusik, Michał Sarul, Łukasz Rzeszut, Agnieszka Sieja, Teresa Matthews-Brzozowska. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 3, 465-471.
 • Profil twardych struktur a grubość tkanek miękkich czaszki twarzowej u pacjentów dorosłych z wadami narządu żucia. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik, Henryk Filipowski. Dental Forum, 2005, 1, 32.
 • Domniemany Zespół Saethre-Chotzena oraz Zespół Crouzona – prezentacja przypadków. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 1, 189-194.
 • Żuchwa ludzka w procesie ewolucji. Katarzyna Golusik, Michał Sarul, Łukasz Rzeszut, Teresa Matthews-Brzozowska. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 1, 103-110.
 • Współautorka pięciu rozdziałów „Dorobku naukowego Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1949-2004″ - pamiętnika wydanego przy okazji Jubileuszu Katedry, Wrocław 23 października 2004 roku.
 • Porównanie skuteczności dystalizacyjnej wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego. Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Joanna Antoszewska, Katarzyna Golusik. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 2, 373-376.
 • Orthodontic treatment and oral hygiene in clefted and no-clefted patients. Leczenie ortodontyczne a stan higieny u dzieci z rozszczepami i bez tych wad rozwojowych. Joanna Antoszewska, Katarzyna Wicher-Golusik. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 1, 89-92.
 • Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji ołowiem, miedzią i cynkiem. Marta Rzepnicka, Katarzyna Wicher-Golusik, Monika Szymaniak. Stomatologia Współczesna, 9, 4, 2002, 50-54.

Prace wygłoszone na konferencjach naukowo-szkoleniowych

 • Analiza profilu materiału kranialnego z okresu średniowiecza – badania cefalometryczne. Katarzyna Golusik. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS, Wrocław, 02.04.2005.
 • Wady klasy III-metody leczenia stosowane na różnych etapach rozwoju zębowego i kostnego. Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik, Teresa Matthews-Brzozowska. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 12-15.05.2005.
 • Różnice w profilu części twarzowej czaszki u średniowiecznych oraz współczesnych Dolnoślązaków. Katarzyna Golusik, Teresa Matthews-Brzozowska. Dolnośląski Festiwal Nauki. Wrocław, wrzesień 2005.
 • Zespołowe leczenie wad zgryzu u pacjentów dorosłych – opis przypadków. Teresa Matthews-Brzozowska, Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 22-24.04.2004.
 • Leczenie ortodontyczne dzieci z Zespołem Crouzona – prezentacja przypadków. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik, Katarzyna Raftowicz-Wójcik. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 22-24.04.2004.
 • Porównanie skuteczności dystalizacyjnej wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik, Beata Kawala, Joanna Antoszewska. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Leczenie narządu żucia w wieku rozwojowym. Wrocław, 27-28.10.2003.
 • Skuteczność dystalizacyjna wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego – porównanie. Katarzyna Golusik, Agnieszka Brycka, Liwia Minch, Małgorzata Rzepecka. VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2004.
 • Porównanie stanu higieny jamy ustnej dzieci z rozszczepami w obrębie jamy ustnej i bez tych wad, leczonych ruchomymi aparatami ortodontycznymi. Katarzyna Wicher-Golusik, Magdalena Gruszka, Irena Witkowicz. Praca wyróżniona. VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2001.
 • Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji Pb, Cu, Zn. Katarzyna Wicher-Golusik, Monika Szymaniak, Marta Rzepnicka. Praca wyróżniona. VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2001.

Członkostwo:

2004-2006:
Opiekun grupy badawczej Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.
od 01.2003:
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (sekcja ortodontyczna).
2000-2002:
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.
2000-2002:
Przewodnicząca i członkini SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2000-2001:
Członkini SKN Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
1998-2000:
International Federation of Medical Students Association (IFMSA).