Absolwentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2001 roku. W latach 2002-2016 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada stopień doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Jest autorem i współautorem prac naukowych oraz podręczników z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii.


Udział w kursach i szkoleniach

2016

  • Wkrótce opublikujemy tu opis