Jestem absolwentką Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłam z wyróżnieniem w 2003 roku otrzymując list gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia w nauce (średnia ocena 4,96). Roczny staż podyplomowy odbyłam w Przychodnia ZOZ we Wrocław przy ul. Legnicka 61.Od roku 2004 do 2012 byłam asystentem w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu, gdzie prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów III, IV i V roku z zakresu ortodoncji oraz zajmowałam się badaniami naukowymi z dziedziny ortodoncji, publikując liczne prace w literaturze medycznej.


Udział w kursach i szkoleniach

2019

 • Kurs Medyczny pt.: „ Usuwać czy nie usuwać: Diagnoza i leczenie wad zgryzu i zaburzeń estetycznych twarzy u pacjentów ortodontycznych” , dr Massimo Lupoli - Wrocław 6.04.2019r

2018

 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie zgryzu otwartego i głębokiego”, dr Guido Sampermans – Kraków 21.10.2018r.
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, tech.dent. Iwona Urbanek-Królikowska – Wrocław 19-22.09.2018r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Kiedy i jak leczyć wady klasy II”, prof. Mazan Kucukkeles,  dr n.med. Joanna Jabłońska-Zrobek – Warszawa 22.04.2018r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie Ortodontyczne Pacjentów Dorosłych. Strategie zarządzania przypadkami Interdyscyplinarnymi. Rewolucja w zakotwieniu szkieletowym”, dr Cesare Lusi, dr hab.n.med. Beata Kawala – Wrocław 7.04.2018r.

2017

 • Kurs Medyczny pt.: „Planowanie leczenia chirurgicznego”, dr n.med. Małgorzata Rzepecka-Skupień, dr Szymon Chojnowski – Poznań 8.12.2017r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Kliniczna Doskonałość i Skuteczność”, dr Guido Sampermansa – Wrocław 27-28.10.2017r.
 • Pierwsze „Forum Interdyscyplinarne – Ortognatyka, Ortodoncja, Implantologia, Estetyka”, dr n.med.Lidia Minch, dr n.med. Jarosław Doliński, dr n.med. Rafał Nowak – Wrocław 20.10.2017r.

2016

 • Kurs Medyczny pt.: „ Nowoczesna ortodoncja”, dr Mauricio Gonzalez Balut D.D.S.– Wrocław 10-21.05.2016r.

2015

 • Kurs Ortodontyczny pt.: "Idąc do przodu - progresywne podejście do diagnozy na podstawie estetyki twarzy",  dr Thomas R. Pitts i dr Duncan Brown – Warszawa 6-7.05.2015r.

2012

 • Kurs Ortodontyczny pt.: „ The C.A.D. (Coordinated Arch Development)– Skoordynowany Rozwój Łuków” – Wrocław 19-20.10.2012r.

2011

 • Dwutygodniowy kurs dr Geralda S. Samsona, pt.: „Mechanika ortodoncji: dodawanie, odejmowanie i całość” – Warszawa 27-28.05.2011r.

2010

 • Kurs dr Daniel Rollet pt.: „ Zastosowanie aparatów do reedukacji w codziennej praktyce” – Wrocław 16.01.2010r.

2009

 • XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Kurs teoretyczny pt.: „ Leczenie przyczynowe wad dotylnych” – Wrocław 9.09.2009r
 • Rozprawa doktorska pt.: „ Ocena profilu twarzy w wadach zgryzu leczonych bez i z ekstrakcjami zębów przedtrzonowych”, zakończona przyznaniem tytułu Doktora Nauk Medycznych w zakresie Stomatologii – Specjalność : Ortodoncja – Wrocław 27.03.2009r.

2008

 • Nagroda zespołowa za monografię pt.: „Wrocławska szkoła protetyki stomatologicznej” pod redakcją naukową dr hab. Haliny Panek prof. nadzw. wydaną w 2008r. przez Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – Wałbrzych – Zamek Książ                2-4.10.2008r. „Primum non nocere w protetyce stomatologicznej” – Przedstawienie pracy pt.: „Kompleksowe leczenie koronowo-korzeniowego złamania zęba przedtrzonowego – opis przypadku”
 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie Ortodontyczne Dorosłych” – Kraków 27-28.06.2008r.

2007

 • Kurs Medyczny 3M Unitek, pt.: „Introduction to MBT, Aligning, and leveling, Overbite/Overjet, Space Closing Mechanics, Twinblock, and MBT, Smart Clip cases, Innovations to MBT,” zaprezntowany przez Dr John Scholey, Dr Simon Wolstencroft – Wrocław 25.05.2007r.
 • Konferencja naukowa „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii” – Nałęczów 25-27.04.2007r.
 • Dwutygodniowy kurs medyczny pt.: „Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym” – Wrocław 10-11.04.2007r.

2006

 • Konferencja regionalna 3M Unitek, oraz Kurs Medyczny pt.: „MBT - Mc.Laughlin, Bennett, Trevisi System: Treatment Mechanics with Selfligating Brackets, TAD Micro-Implants, Adult Patients Treatment, Orthodontic Camouflage In Hypodontia Cases, Class III Treatment. Zaprezentowana przez Dr Lars Christensen, Dr Colin Melrose, Dr John Scholey, Dr Simon Littlewood. - Bielsko Biała 8-9.12.2006r.

2005

 • Sesja szkoleniowa DENTAMED – Szkolenie: pt.: „ Estetyka wypełnień z materiałów kompozytowych GC Gradia Direct w zębach przednich i bocznych – własne doświadczenia i wskazówki praktyczne”, „ Dokładniejsza i szybsza endodoncja, czy to możliwe? Endo Master- mikrosilnik z autorewersem i endometrem. Mini Master i ultradźwiękowe systemy endodontyczne”, „ Rozwiązywanie problemów z usuwaniem trudnych złogów nad i poddziąsłowych z zastosowaniem końcówek profilaktycznych W&H: Profin i Prophy, skalera Mini Master i piaskarki profilaktycznej Airflow”. „Zmierzch turbiny. Kątnica przyspieszająca – siła i precyzja w ręku”. – Wrocław 4-5.11.2005r.
 • IV Dolnośląskie Targii Stomatologiczne – DENTAMED 2005, oraz Konferencja Naukowo - Szkolemiowa pt.: ”Kompleksowe leczenie stomatologiczne – nowe metody diagnostyki i terapii.” Zorganizowana przez Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Katedrę Protetyki Stomatologicznej i Katedrę Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zaprezentowała pracę pt.: „Ocena zapotrzebowania na leczenie z zastosowaniem małoinwazyjnych rekonstrukcji protetycznych u młodocianych.” – Wrocław 4-5.11.2005r.
 • Konferencja naukowa „Holistyczne spojrzenie na pacjenta w wieku starszym” Prezentacja pt.:”Przygotowanie ortodontyczne pacjentów dorosłych do leczenia protetycznego” – Wrocław 8.10.2005r.
 • Kurs Doskonalący pt.: „Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej” , - Wrocław 27.09. 2005r.
 • Kurs specjalizacyjny z zakresu ortodoncji pt.: ”Analiza zdjęć rentgenowskich i cefalometria”– Wrocław 18-21.01.2005r.

2004

 • Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji obchodów 55-lecia Katedry i Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu Przewodnicząca konferencji Prof. dr hab. Teresa Matthews Brzozowska - Wrocław 23.10.2004r.