Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie studiów miała okazję rozwijać swoją wiedzę i umiejętności manualne podczas rocznego pobytu na Universita degli Studi w Perugii (Włochy) oraz podczas krajowych i zagranicznych praktyk m. in. Kings College London Dental Institute at Guys, Kings College and St. Thomas Hospital, Londyn, Wielka Brytania.
Obecnie poszerza swoje stomatologiczne zainteresowania uczestnicząc w kursach oraz konferencjach naukowych, szczególny nacisk kładąc na tematy z dziedziny protetyki stomatologicznej, zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego oraz stomatologii estetycznej.
W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie protetyka stomatologiczna.


Udział w kursach i szkoleniach

 • Trudne sytuacje kliniczne, łatwe rozwiązania-kompozytowe wkłady koronowe
 • Estetyka w stomatologii
 • Nowoczesne leczenie endodontyczne - instrumenty rotacyjne, termiczne metody kondensacji gutaperki, pokonywanie trudności w leczeniu kanałowym
 • Integralność stomatologii i medycyny
 • Holistyczne spojrzenie na pacjenta w wieku starszym
 • Bezpośrednie odbudowy kompozytowe - estetyka, funkcja, proste procedury
 • Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów
 • Dysfunkcje żucia w leczeniu protetycznym i ortodontycznym
 • Zaburzenia morfologiczno - czynnościowe US.
 • Leczenie zespołowe w implantologii
 • Chirurgia śluzówkowo - dziąsłowa oraz implantacja w strefie estetycznej
 • Implantoprotetyka od podstaw po zaawansowane techniki rekonstrukcyjne
 • Leczenie protetyczne bezzębia
 • Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych
 • Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez ruchomych nieosiadających