Wyciąg zewnątrzustny (headgear)

Wyciąg zewnątrzustny (headgear) - jest to aparat zewnątrzustny, służący przesunięciu tylnych zębów szczęki ku tyłowi, ich wydłużeniu lub skróceniu.

hed2

hed1