Trainery

Trainery - są to elastyczne aparaty czynnościowe, występujące w wielu typach i rozmiarach. Oprócz ogólnej korekty zgryzu, szczególnie w wieku rozwojowym, posiadają elementy służące korekcie nieprawidłowych nawyków (oddychania, połykania, wymowy).

p