Stripping zębów

Stripping zębów - jest zabiegiem, w czasie którego niewielka ilość szkliwa (0,2-0,3 mm) zostaje starta ze stycznych powierzchni wybranych zębów, co pozwala uzyskać do 3 mm wolnego miejsca w całym łuku zębowym. Wykonuje się go podczas wizyt ortodontycznych, używając pasków lub krążków ściernych. Miejsca poddane strippingowi następnie wygładza się. Szkliwo po zabiegu strippingu ulega wzmocnieniu drogą remineralizacji, za pośrednictwem jonów fluoru naturalnie zawartych w ślinie pacjenta i pastach do zębów. Czasem poddaje się je dodatkowo fluoryzacji. Zabieg strippingu dla większości pacjentów jest bezbolesny.

Stripping zębów

Stripping najczęściej wykonuje się w trakcie leczenia aparatami stałymi. Umożliwia on uszeregowanie zębów, bez konieczności ich usuwania. Redukcja powierzchni stycznych jest też metodą postępowania w przypadku dysproporcji między wielkością zębów górnych a dolnych. Stosuje się ją również w sytuacjach wachlarzowatego kształtu zębów przednich. W takich przypadkach użycie strippingu zapobiega powstawaniu ciemnych, trójkątnych przestrzeni w okolicy przydziąsłowej, które w znacznym stopniu mogą obniżyć końcowy efekt estetyczny.
Stripping jest w pełni bezpiecznym zabiegiem powszechnie stosowanym we współczesnej ortodoncji.

stripping-efekt