Przerzut podniebienny (TPA)

Przerzut podniebienny (TPA, łuk podniebienny) - jest to aparat grubołukowy z pętlą "U" przebiegający blisko podniebienia. Pętla może być otwarta do przodu lub do tyłu. Służy korekcie położenia górnych zębów trzonowych, oraz wspomaga leczenie zgryzu krzyżowego bocznego.

 

TPA2

TPA w jamie ustnej pacjenta:

tpa_

tpa11