Lip bumper

Lip bumper - jest to dolny, lub górny łuk osadzony w pierścieniach ortodontycznych służący odsunięciu wargi od zębów przednich.

lip-bumper

Lip bumper