Korony

Korony
Korony wykonywane są z różnych materiałów, przy czym z uwagi na trwałość barwy i kształtu, doskonałą przezierność pozwalającą imitować szkliwo, a także obojętność biologiczną oraz wytrzymałość mechaniczną, za najlepsze uznaje się dostępne u nas korony porcelanowe. Ponadto, występują także korony:

  • wykonane z jednego rodzaju materiału np.- samego metalu, akrylu czy obecnie porcelany,
  • złożone: w których główna część wykonana jest z metalu, a tylko widoczna powierzchnia pokryta jest materiałem odpowiadającym barwą własnym zębom. Korony złożone licowane są najczęściej porcelaną lub akrylem.
  • które obecnie stosuje się tylko jako uzupełnienia tymczasowe, z uwagi na właściwości materiału
    Wkłady koronowe

Wkładami koronowymi (inlay, onlay,overlay) uzupełnia się twarde tkanki korony zęba utracone lub uszkodzone w takim stopniu, że niemożliwa jest ich trwała odbudowa przez wykonanie wypełnienia. Wkłady najczęściej wykonuje się z porcelany, nowoczesnych materiałów złożonych odpowiadających jakości ceramice lub stopów złota.

inlay

inlay2

inlay5

    Wkłady koronowo-korzeniowe

Są to konstrukcje protetyczne stosowane w przypadku znacznego stopnia uszkodzenia lub całkowitego uszkodzenia koron zębów własnych. Warunkiem, w przypadku kwalifikacji zęba do wkładu koronowo-korzeniowego, powinien być prawidłowo przeleczony kanał korzenia bez patologicznych zmian przy wierzchołku oraz uszkodzenie nie powinno znajdować się poniżej brzegu kości. Wkłady koronowo¬-korzeniowe służą najczęściej jako umocowanie korony protetycznej pojedynczej lub będącej filarem mostu protetycznego.
W okresie szybkiego postępu technicznego indywidualnie odlewane wkłady koronowo-korzeniowe w laboratorium częściowo zastępowane są standardowymi wkładami koronowo-korzeniowymi wykonanymi z włókna szklanego, ceramiki czy stopu.

28

    Korony protetyczne

Są to stałe uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach lub na wkładzie koronowo-korzeniowym tkwiącym w kanale. Mają one zastosowanie w przypadkach znacznego, nie dającego się odbudować za pomocą materiałów kompozytowych, zniszczenia części koronowej zęba. Często służą też do poprawy estetyki, przebudowy zwarcia, a także do lepszego utrzymania w jamie ustnej protez ruchomych. Są najbardziej rozpowszechnionym elementem mocującym mosty.

korona15

korona17