Augmentacje kostne

Podsypanie kości (Augmentacje kostne)
Wielu Pacjentów nie ma dostatecznej ilości tkanki kostnej, aby bezpiecznie wprowadzić implant. Dzieje się tak dlatego, że po usunięciu zęba kość ulega przebudowie i znacznemu zanikowi. Innym powodem są bardzo trudne ekstrakcje zębów, podczas których dochodzi do utraty części kości oraz wypadki z wybiciem zębów.
Implant musi być cały otoczony tkanką kostną, co jest warunkiem sukcesu w leczeniu implantologicznym. W przypadku niedostatecznej ilości kości konieczna jest jej odbudowa za pomocą biomateriałów (sztucznej kości i ochronnych membran z kolagenu) lub przy użyciu kości własnej Pacjenta.

csm_Geistlich_bone_substitutes_920x550_2fa3169edc

007

Biomateriały będąc bardzo porowate stanowią szkielet, do którego wnikają naczynia krwionośne i w ten sposób wytwarza się nowa kość. Po kilku latach nawet w obrazie mikroskopowym biomateriał ulega zanikowi, a zostaje tylko własna kość Pacjenta.

Często w odcinkach bocznych w szczęce dochodzi do zaniku kości w wymiarze pionowym i konieczny jest zabieg „podniesienia dna zatoki szczękowej”. Zabieg polega na wytworzeniu przestrzeni w zatoce szczękowej i wprowadzeniu biomateriału aby odbudować kość.
Proces takiej odbudowy trwa zazwyczaj około 6 miesięcy. W najtrudniejszych sytuacjach, przy znacznych zanikach kości, konieczne jest przeszczepianie kości własnej Pacjenta w postaci bloków. Kość pobierana jest zazwyczaj z okolic sąsiadujących z miejscem założenia implantu w jamie ustnej, w skrajnych przypadkach pobierana jest z innych części ciała.